Liity jäseneksi / Bli medlem

Liity jäseneksi täyttämällä alla oleva lomake / Bli medlem genom att fylla i blanketten nedan.

Huom! Jäseneksiliittymislomakkeen voi noutaa myös kaupungin palvelupiste Kompassista, os. Rihkamatori B. Voit myös jättää täytetyn lomakkeen Kompassiin.

Obs! Du kan även söka en medlemsblankett från servicekontoret Kompassen, ad. Krämaretorget B. Där kan du också lämna tillbaka den.

Yhdistyksen jäsenmaksu päätetään vuosikokouksessa. Vuonna 2023 jäsenmaksu on 20 €  ja se maksetaan yhdistyksen tilille  FI31 535806 20290822, viite 12344. 

Mikäli joku muu maksaa puolestasi jäsenmaksun, on maksun lisätietoihin kirjoitettava varsinaisen jäsenen nimi.  

Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgiften. Föreningens medlemsavgift år 2023 är 20 € och den betalas till föreningens konto FI31 535806 20290822, referensnr. 12344 

Om någon annan betalar din medlemsavgift bör den egentliga medlemmens namn skrivas på betalningens tilläggsuppgifter

Liittymälla jäseneksi hyväksyt yhdistyksen säännöt / Genom att bli medlem godkänner du föreningens stadgar.