Tulevia tapahtumia / Kommande händelser

Kevään 2021 tapahtumat ovat vielä varmistumatta Korona-tilanteesta johtuvan epävarmuuden vuoksi. Suunnitteilla on että järjestämme 12.3. opastetun kierroksen "Talvisota Porvoossa".  

Sääntömääräinen vuosikokous on tarkoitus järjestää maaliskuun loppuun mennessa.

Seuraamme korona-tilannetta ja ilmoitamme sekä täällä  kotisivuilla että sunnuntain Uusimaan Yhdistykset-palstalla, mikäli kierros voidaan toteuttaa ja vuosikokouksen ajankohta.


Vårens 2021 händelser är ännu obekräftade p.g.a Korona-situationer. Planerat är att 12.3 ordna en guidad tur med temat "Vinterkrig i Borgå".  

Lagstadgat årdmöte är meningen att ordna inom mars.

Vi följer Korona-situationen och informerar både här på hemsidorna och på Yhdistykset-spalten i söndagens Uusimaa om turen kan ordnas och om årsmötets tidspunkt.