Puheenjohtaja /ordförande
Heli Wilkman, heli.wilkman(at)gmail.com
p. 040 355 7565

Sihteeri/sekreterare ja/och jäsensihteeri/medlemssekreterare
Tuula Virkki, tuulam.virkki(at)gmail.com
p. 0400 995 516

Varapuheenjohtaja/viceordförande 
Hilkka Piipponen, hilkka.r.piipponen(at)gmail.com

Jäsen/medlem
Tarja Elonen, tarjahannele.elonen(at)gmail.com
 

Jäsen/medlem  
Elias Himanen,
elias.himanen(at)gmail.com

Jäsen/medlem
Helena  Leino, hena.leino(at)gmail.com

Varajäsenet/suppleanter:
Else-Maj Annonen, else-maj.annonen(at)elisanet.fi

Christina Bremer, christina.bremer(at)pp.inet,fi

Marion Bärlund, nennebarlund48(at)hotmail.com 
Emäntä/värdinna

Jalna Kalske-Nieminen, villanjargus(at)gmail.com

Marketta Rautanen, marketta.rautanen(at)gmail.com


Kutsumme kaikkia Porvoon kaupungista eläkkeelle jääneitä mukaan toimintaamme ja kehittämään yhdistystämme. Voit liittyä jäseneksi
täältä >

Vi inbjuder alla som har blivit pensionerade från Borgå stad med i verksamheten och utveckla vår förening. Du kan bli medlem här >.